Welkom

Salam4u! Vrede voor u!

Wij geven maatschappelijke en pastorale hulp aan Arabisch sprekenden in Nederland.  Hierbij richten we ons op Arabische christenen. Een voor velen onbekende, maar groeiende groep in ons land. De meesten zijn met het christelijk geloof opgevoed.

Salam4u wil hen helpen om te integreren maar ondersteunt ook Arabische kerken en helpt bij het invoegen in Nederlandse kerken. 

Via de menubalk bovenin het scherm kunt u meer over ons lezen, of naar de Arabische (العربية) of Engelse (english) website gaan. De vertalingen zijn nog in ontwikkeling.

Op een smartphone of tablet zit de menubalk achter de drie streepjes rechts boven in het scherm.

Onze promo-video

Salam4u verzorgt maatschappelijk en pastoraal werk onder Arabisch sprekenden en anderen die hulp nodig hebben. Wij bieden onder meer voedselhulp, begeleiding op het gebied van werk en inkomen, hulp bij huwelijks- en gezinsproblemen en pastorale gesprekken.

Salam is Arabisch voor vrede. Salam4u wil dus zeggen ‘vrede voor jou’. Dat doen we door de vrede van Christus. Dankzij de giften die wij ontvangen kunnen wij die vrede bij de mensen blijven brengen.

Kunnen we ook op jouw steun rekenen?

Stadsnieuws van 7 oktober

In het Stadsnieuws van 7 oktober staat op de voorpagina een artikel met het groepsfoto over de stichting Platform Armoedebestrijding in Heerhugowaard. Dit is een samenwerking tussen kerken en moskeeen in Heerhugowaard. Ook daar is onze stichting één van de deelnemende organisaties.

stadsnieuws7okt2014salam4u