Nieuws

Onze promo-video

Salam4u verzorgt maatschappelijk en pastoraal werk onder Arabisch sprekenden en anderen die hulp nodig hebben. Wij bieden onder meer voedselhulp, begeleiding op het gebied van werk en inkomen, hulp bij huwelijks- en gezinsproblemen en pastorale gesprekken.

Salam is Arabisch voor vrede. Salam4u wil dus zeggen ‘vrede voor jou’. Dat doen we door de vrede van Christus. Dankzij de giften die wij ontvangen kunnen wij die vrede bij de mensen blijven brengen.

Kunnen we ook op jouw steun rekenen?

Salam4u is in beweging

Salam4u bestaat nu ruim twee jaar en heeft al vele arabisch sprekenden kunnen helpen.

In 2013 konden 850 mensen worden geholpen en dit jaar zijn er al 500 mensen geholpen. Op Verslag van de uitgeoefende activiteiten kunt u zien met welke zaken hulp geboden is.

Om ook mensen te helpen die wat verder weg wonen zijn er ook contactpersonen in de Randstad (o.a. in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag), maar ook in verder gelegen provincies (o.a in Zeeland, Groningen en Limburg). De contactpersoon kan zo snel ter plaatse zijn voor hulp bij vertalen of contact met instanties. Voor gezinsproblemen zal er een specialist bij worden gevraagd.

Voor meer info over de hulp die Salam4u kan bieden kunt u contact opnemen via de contactgegevens onder Contact.