Doneren

Wij stellen u gift bijzonder op prijs. We zijn namelijk afhankelijk van giften om verder te kunnen gaan met ons werk.

U kunt een gift overmaken op bankrekening: NL96ABNA0496156160 t.n.v. Stichting Salam4u.

Stichting Salam4u is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor al uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Hier kunt u meer lezen over de belastingregels voor het aftrekken van giften.