Aftrekbaarheid van giften

Voor aftrekbare  giften aan onze stichting heeft de belastingdienst de volgende voorwaarden gesteld:

  1. Wij leveren geen tegenprestatie voor de aftrekbare giften.                       

    (Voorbeelden van een tegenprestatie zijn: U koopt een speciaal boek. U doet dan geen gift. U betaalt geld en als tegenprestatie krijgt u het boek. of: U koopt een lot bij een loterij. Daarvoor krijgt u een kans om geld te winnen.

  2. U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties aantonen dat u de giften hebt gedaan.

  3. Het totale bedrag van uw aftrekbare giften is meer dan het drempelbedrag.

  4. U mag voor deze aftrekbare giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

Drempel en maximum gewone giften

Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.

Periodieke giften (bijvoorbeeld maandelijks)

Als u besluit om ons periodiek te steunen kan uw gift volledig, dus zonder drempel, voor de belasting worden afgetrokken. Daar kunt u op deze pagina meer over lezen.
Op die pagina kunt u ook een formulier downloaden om dat te regelen. Dat formulier moet deels door u en deels door ons worden ingevuld en ondertekend. Hier is geen notaris voor nodig.

Drempelinkomen

Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Drempelinkomen en fiscaal partnerschap

Hebt u geen fiscale partner? Of hebt u alleen een deel van het jaar een fiscale partner? Dan telt u alleen uw eigen gewone giften op en berekent u uw eigen drempelinkomen.

Hebt u het hele jaar dezelfde fiscale partner? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op. Bereken het aftrekbare bedrag. Het aftrekbare bedrag kunt u onderling verdelen zoals u dat wilt, als het totaal maar 100% is. Dit geldt ook als u een deel van het jaar een fiscale partner hebt en er samen voor kiest om het hele jaar fiscale partners te zijn.

Bron: website belastingdienst, op 23 januari 2020 bekeken.