Aftrekbaarheid van periodieke giften

Uw gift is een periodieke gift als:

  • u de gift hebt laten vastleggen in een overeenkomst tussen ons en u (of in een notariële akte.)
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
  • wij u geen tegenprestatie leveren voor de gift

Geldt er een drempel?

Voor periodieke giften geldt geen inkomensafhankelijke drempel of maximaal aftrekbaar bedrag. Dat wil zeggen dat de volledige gift aftrekbaar is voor de belasting, ongeacht de grootte van de gift.

Hoe kom ik in aanmerking voor die gunstige belastingaftrek?

Periodieke giften moeten worden vast gelegd in een schriftelijke overeenkomst met onze stichting.

Neemt u in de akte op dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.

Hoe regel ik zo’n schriftelijke overeenkomst voor gunstige belastingaftrek?

Stap 1: Download het formulier:
Klik hier om een blanco overeenkomst voor periodieke giften te downloaden
Stap 2: Print het uit.
Stap 3: Vul het in en onderteken het formulier.
Stap 4: Regel de periodieke gift met uw bank.
Stap 5: Stuur het exemplaar voor de ontvanger naar het adres op de contactpagina.
Stap 6: Onze penningmeester zal contact met u opnemen over de verder afhandeling.

Let op!

U hoeft de bovengenoemde overeenkomst niet naar de belastingdienst op te sturen. Het is voor uzelf en onze stichting. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de belastingdienst uw aangifte controleert, kunnen zij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

Uw periodieke gift loopt minder dan 5 jaar

Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos wordt?
Of omdat de ANBI of vereniging niet meer bestaat? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken.

Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI meer is? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat u niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer was.

Moest u de gift in een bepaald jaar betalen, maar hebt u dit niet gedaan? En is dit nu een schuld geworden waarover u rente moet betalen? Dan is de gift aftrekbaar in het jaar dat u deze schuld betaalt.

Bron: website belastingdienst , bekeken op 23 januari 2020.