Doelstelling

Zoals omschreven in artikel 2 van de statuten:

De stichting heeft ten doel het opbouwen, stimuleren  en onderhouden  van kontakten met mensen met een Arabische achtergrond in de ruimste zin des woords ter verbetering van hun leefomstandigheden en integratie in de Nederlandse Christelijke samenleving vanuit een Christelijk netwerk. De hulp wordt geboden vanuit de liefde van Jezus Christus.