Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Maatschappelijke hulp

Het grootste probleem is de taal, waardoor onze doelgroep brieven en gesprekken in het Nederlands niet kan begrijpen. Daarnaast is ook de complexiteit van onze samenleving en de cultuurverschillen een belemmering om goed deel te kunnen nemen.

Salam4u legt verbindingen met Nederlandse instanties en mensen uitleg kan geven over de mogelijkheden, kansen en hindernissen in onze samenleving. Hierdoor is het ook voor onze doelgroep mogelijk om te participeren.

Vertalen van documenten en formulieren om contact met Nederlandse instanties mogelijke te maken. Bij officiële stukken wordt verwezen naar beëdigd vertaalbureau. Of soms ook via de telefoon of bij en gesprek bij dokter, advocaat of een instantie. Onze doelgroep heeft vaak problemen met de taal.

Gemeentelijke overheid

Sociale dienst (bijstand), Zorgloket, Documenten aanvragen, Inschrijven, Taalcursussen, Huygenpas en invullen formulieren

Waterschapsbelasting

Er is al voor vele mensen kwijtschelding aangevraagd, die dat zelf niet gelukt was. Er worden ook mensen geholpen die boete of rente hadden moeten bepalen.

Belastingdienst

Invullen van formulieren voor huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderbudget. Daarnaast ook het oplossen van geschillen over afbetalingen.

UWV en SVB

Ondersteuning bij regelen van zaken rond WW, AOW, WAO en Wajong.

Overige maatschappelijke hulp

 • Contact ziekenhuis, huisarts, specialist (vertalen en brengen)
 • Ondersteuning van zoeken van geschikte mantelzorg
 • Arbeidsgeschillen (dreigend ontslag, geen verlenging tijdelijk contract)
 • Doorverwijzen naar schuldhulpverlening
 • Hulp immigratie-proces (IND, advocaat, taalcursus, inburgeringscursus)
 • Ondersteuning voor zoeken van huisvesting
 • Ondersteuning voor onderhandelen om een oplossing te zoeken met betaalachterstand woningbouw, gas, elektra, water, abonnementen
 • Advocaat-contact voor verschillende zaken

Gezinshulp

 • Huwelijksproblemen: In aantal gevallen voorkomen van echtscheiding door gesprekken.
 • Pedagogische hulp: Ondersteuning over omgaan met verschillende culturen in de opvoeding.
 • Contact met scholen

Ondersteuning en netwerk Arabische gemeentes in Nederland

 • Ondersteuning van Arabische kerken in Nederland en contacten tussen die kerken. Shawkat Hanna spreekt in de Arabische kerken in Nederland en geeft advies aan die kerken over bestuurlijke- en geloofsonderwerpen. En uitleg over verschillen tussen de Arabische en de Nederlandse cultuur en de verschillende gewoonten en normen en waarden.
 • Eenheid bevorderen tussen mensen vanuit de  verschillende kerkelijke achtergronden waarin ze zijn opgegroeid.
 • Organiseren van Arabische dagen (seminar) voor de Arabische kerken met vertaling in het Nederlands via koptelefoons.
 • Arabische christenen  de weg wijzen naar een Arabische gemeente.
 • Uitleg over voedsel en eetgewoonten in Nederland