Wat doen wij?

Individuele hulp
Het immigratieproces kan al heel complex zijn, terwijl terugkeer naar het Arabische land waar ze vandaan komen door vervolging vaak geen reële optie meer is. Wij kunnen hier helpen met de complexe juridische procedures door bijvoorbeeld de steun van een advocaat te zoeken, en te ondersteunen bij de gesprekken met de IND. We ondersteunen ook bij andere zaken zoals huisvesting, schuldhulp, uitkeringen etc. Op het gebied van huwelijksproblemen verzorgen we ook opbouwwerk.

(Voor meer info hierover zie: Verslag van uitgeoefende activiteiten)

Ondersteuning van Arabische kerken
Naast de maatschappelijke hulp willen we Arabische christenen ook graag helpen een geestelijk thuis te vinden. Op verschillende plaatsen in Nederland komen Arabische kerken samen. Wij richten ons hierbij op de evangelische Arabische groepen. Deze samenkomsten zijn helemaal in het Arabisch en daarom goed geschikt voor christenen en andere belangstellenden die alleen Arabisch spreken. Arabische christenen wijzen we graag de weg naar die plekken. We willen dan ook graag die kerken ondersteunen en het contact tussen die kerken verstevigen.

Invoeging in nederlandse kerken
Het is natuurlijk goed als Arabische christenen kunnen invoegen in Nederlandse kerken. Vaak is dat mogelijk naast het bezoeken van de Arabische kerken. Arabische christenen en Nederlandse christenen zijn immers deel van hetzelfde Lichaam van Christus. Door deze invoeging kan de Arabische christen meer deel worden van de samenleving waarin ze zich aan het vestigen zijn. Aan de andere kant kunnen de Nederlandse christenen weer leren van de rijkdom van de christelijke traditie uit de Arabische cultuur. Een belangrijke drempel om een Nederlandse kerk te bezoeken is meestal de taal. Vertaling kan dus helpen. En… Met Salam4u willen we Arabische christenen op weg helpen in onze samenleving. Zowel praktisch als geestelijk. We zijn van mening dat deze zaken eigenlijk niet te scheiden zijn. Niet in het minst willen we onder Nederlandse christenen meer bewustzijn over de aanwezigheid van Arabische christenen in ons land. Dit doen we door informatie te verstrekken over de achtergrond van arabische christenen. We zien ernaar uit dat steeds meer Arabische christenen die in Nederland wonen hun weg vinden tussen hun broeders en zusters in Nederlandse kerken.